Пакети Професионален Домоуправител

МИНИ – от 2,50 лв.

 • Водене на книга на собствениците
 • Регистрация на етажната собственост в общината
 • Свикване и провеждане на общи събрания и изготвяне на протоколи от тях
 • Организиране на изпълнението на одобрени от общото събрания решения
 • Поддържане на контакт с доставчиците на етажната собственост
 • Представляване на Етажната собственост пред различни институции – община, МВР и т.н.

СТАНДАРТЕН – от 3,70 лв.

 • Всичко от пакет Мини плюс следните дейности:
 • Изготвяне на таблица за събиране на месечните такси, които са одобрени от общо събрание на Етажната собственост
 • Събиране на месечните такси чрез посещение на касиер един път месечно
 • Събиране на месечните такси през Easy Pay, Epay или по банков път
 • Заплащане на дължимите разходи – ел. енергия, асансьор, почистване и т.н.
 • Съхраняване и класифициране на платежните документи
 • Предоставяне и залепване на таблото във входа на ежемесечен отчет за събраните приходи, направените разходи и текущото салдо в касата
 •  Събиране на месечни такси от неизрядни длъжници, в т.ч. изготвяне на покани за доброволно изпълнение и образуване на заповедни производства по реда ГПК
 • Организиране техническа поддръжка на дребни ремонти в Етажната собственост
 • Организиране на ремонти дейности, във връзка с взети решения от общото събрание

РАЗШИРЕН – от 6,99 лв.

 • Всичко от пакет Стандартен плюс
 • Абонаментно почистване на общите части

За Нас

Профи Дом – 1 е фирма за управление на етажни собствености. Ние извършваме тази дейност от 2011г., като през тези години се превърнахме в едно от утвърдените имена на територията на София.

Мисията ни е да допринасяме за подобряване на състоянието на етажните собствености, с които работим, превръщайки ги в едно по-чисто, по-уютно и по-добро място за живот.

Екипът ни се състои от амбициозни и отдадени на работата си специалисти, притежаващи дългогодишен опит в управлението на етажни собствености.

Нашият основен принпиц е Доверието, което изграждаме с клиентите си!

 

Какво може да очаквате след като изберете Профи Дом – 1 за Ваш професионален домоуправител:

 • пълна прозрачност и отчетност при управлението на бюджета на вашия вход;
 • подобряване на събираемостта на месечните такси за поддържане на етажната собственост;
 • планиране, приоритизиране и организиране на необходимите ремонти и подобрения в общите части на вашия вход;
 • коректно водене на документацията на входа, съобразно нормативните изисквания.

Профи Дом – Вашият Професионален Домоуправител

Услуги

професионален домоуправител

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

 • Водене на книга на собствениците
 • Регистрация на Етажната собственост в общината
 • Управление на бюджета на входа – събиране на месечните такси и плащане на режийните разноски
 • Свикване и провеждане на общи събрания и изготвяне на протоколи от тях
 • Поддържане на контакт с доставчиците на етажната собственост
 • Организиране на ремонтни дейности
 • Контакт с не изрядните длъжници и събиране на стари задължения – доброволно или по съдебен ред

ПОЧИСТВАНЕ НА ВХОДОВЕ

 • Измитане на общите части
 • Измиване на общите части
 • Дезинфекция на стълбищния парапет
 • Почистване на асансьорната кабина
 • Измиване на стъклата в общите части, при предварително уточнен график и честота

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМОФОННА СИСТЕМА

 • Профилактика, прозвъняване и ремонтиране на съществуваща домофонна система
 • Подмяна на домофонни апарати

ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

 • Профилактика и поддръжка на електрическата инсталация
 • Подмяна на изгорели крушки и осветителни тела
 • Подмяна на повредени ключове за стълбищно осветление
 • Поставяне на енергоспестяващи плафони със сензори за движение

ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

 • Дезинфектиране и ликвидиране на патогенни микроорганизми
 • Дезинсекция и премахване на хлебарки, бълхи, кърлежи, комари, дървеници, мухи, комари, оси и др.
 • Дератизация на плъхове и мишки

Козметични ремонти

 • Гипсова шпакловка
 • Латексова мазилка
 • Извозване на строителни отпадъци
 • Почистванe

Контакти

  гр. София, ж.к. Иван Вазов, ул. “д-р Стефан Сарафов” 15, офис 3

  +359 876 64 8853; +359 878 30 0084

profi_dom@abv.bg

 

icon-car.pngFullscreen-Logo
Профи Дом - 1 ЕООД - Професионален домоуправител

loading map - please wait...

Профи Дом - 1 ЕООД - Професионален домоуправител 42.679446, 23.310360