Професионален домоуправител

Възникване на услугата „професионален домоуправител“

Професионален домоуправител - 1
Професионален домоуправител – описание

Услугата „професионален домоуправител“ е сравнително нова за България, като тя се предлага в страната от 2010 г. От тогава фигурата на професионалния домоуправител започва да се налага постепенно и все повече етажни собствености се обръщат към тази услуга. Периодът от започване на активно използване на професионалния домоуправител до момента се характеризира с взаимно учене, както от страна на фирмите, предлагащи услугата професионално управление на жилищни сгради, така и от страна на обитателите в етажни собствености.

С гордост можем да отбележим, че част от целия този процес е и екипът на „Профи Дом“, който е професионален домоуправител от 2011 г. Като един от основните играчи на този пазар нашата цел e да налагаме нови и иновативни практики, а мотивацията ни е да оправдаем доверието, което ни гласуват нашите клиенти.


Предимства и причини за ползване на професионален домоуправител

Преди възникване на услугата „професионален домоуправител“ обичайно управлението на етажните собсвености в страната се извършваше от домоуправител, който живее във входа. И до момента в значителна част от етажните собствености продължава тази практика, като през последните години все повече входове се обръщат към професионален домоуправител. Основните причини, заради което го правят са следните:

  • недостиг на достатъчно време на живущите в етажна собственост да се занимават с управление и организация и управление на процесите и дейностите;
  • трудности и проблеми при събирането на такси за поддържане на входа, както и за извършване на ремонтни дейности;
  • усложнената нормативна уредба, за прилагането на която са необходими квалифицираните познания, каквито би трябвало да притежава професионалния домоуправител;
  • желание за подобряване на състоянието на общите части в етажната собственост, чрез ползване на експертните познания и умения на професионален домоуправител;
  • стремеж към урегулиране на правата и задълженията на живеещите в етажната собственост, съобразно законовата рамка, за чието прилагане професионалният домоуправител следва да отговаря.

Основни задължения на професионалния домоуправител

Професионален домоуправител - 2
Професионален домоуправител – задължения

Задълженията на професионалния домоуправител съвпадат със задълженията на управител на Етажна собственост. Всички права и задължения на домоуправителите са изброени в Закона за управление на етажните собствености.

В зависимост от Вашето желание, при избор на „Профи Дом“ за професионален домоуправител на Вашата Етажна собственост, Вие може да се възползвате от някой от предлаганите от нас пакети. В основния предлаган от нас пакет се вкючват следните услуги:

  • финансова услуга – събиране на месечните такси /в т.ч. физически и дистанционно/, заплащане на разходите на Етажната собственост, изпълнение на одобрение от Общото събрание бюджет; представяне на ежемесечни отчети за приходите и разходите;
  • административна услуга – водене на Книга на собствениците, организиране и провеждане на Общи събрания; комуникация с държавни, общински и частни организации;
  • организационна услуга – изпълнение на взети от Общото събрание на Етажната собственост решения.

Избор на професионален домоуправител – нашите съвети

Професионален домоуправител - 3
Професионален домоуправител – съвети

Към настоящия момент в България има немалко фирми, предлагащи услугата „професионален домоуправител“, като част от тях са от скоро на пазара, а други са с натрупан опит. Същевременно, въпреки навлизането на услугата „професионален домоуправител“ от преди малко повече от 10 години, все още значителен брой от етажните собствености не са я ползвали. В допълнение, за този период част от фирмите прилагат недобросъвестни практики, което хвърля петно и върху дългогодишните професионални домоуправители, за които доверието на клиента е от първостепенно значение. Ето защо ние предлагаме няколко критерия, които биха ви били от помощ при изобр на професионален домоуправител за вашата етажна собственост:

Опит на професионалния домоуправител

Колкото повече време даден професионален домоуправител предлага услугите си, то това е толкова по-положително. Това означава, че същият притежава достатъчно опит при упралението на етажни собствености. Освен това е доказателство, че същият е достатъчно добре оценен от своите клиенти, за да остане на пазара

Капацитет за качествено изпълнение на услугата професионален домоуправител

Доказалият се на пазара професионален домоуправител разполага с достатъчно персонал, ресурси и доверени изпълнители. Посредством тях той може да отговори на изискванията на своите клиенти.

Прозрачност от страна на професионалния домоуправител при управлението на етажни собствености

От първостепенно значение при управлението на дадена етажна собственост са прозрачността и откритостта, изразяващи се в представяне на регулярна информация на всички обитатели, в т.ч. представяне на ежемесечни отчети за приходите и разходите на входа, събираемостта на месечните такси, извършването на ремонти дейности и т.н.

Положителни отзиви от други клиенти на професионалния домоуправител

Най-добрата реклама и най-добрата атестация за един професионален домоуправител е препоръката от уста на уста.

Гъвкавост и индивидуален подход от страна на професионалния домоуправител

Предвид, че етажна собственост с етажна собственост рядко си приличат, то от първостепенно значение е потенциалния професионален домоуправител, към когота сте се ориентирали да е в състояние да Ви предложи индивидуален подход, съобразно вашите специфично потребности и особености.

Съотношение цена/качество на предлаганата услуга професионален домоуправител

При избора на професионален домоуправител на последно място, но не и по значимост е съотношението цена/качество на предлаганата услуга. В тази връзка нашата препоръка към всяка Етажна собственост при избор на професионален домоуправител да се запознае подробно с предлаганите от него услуги.
Наличието на все повече професионални домоуправители на пазара в България води до появата на компании, които се опитват да намерят клиенти с дъмпингови цени. Въпреки това, подобни професионални домоуправители обичайно допълват ниската цена с допълнителни такси. Например, такса за физическо събиране на месечните такси, такса за провеждане на общи събрания или такса за индивидуален домоуправител, който да отговаря за Етажната собственост. Всички тези въпроси следва да бъдат уточнени внимателно с потенциалния професионален домоуправител преди да бъде сключен договор с него.

Сключване на договор с професионален домоуправител

Професионален домоуправител - 4
Професионален домоуправител – сключване на договор

Стандартният срок на договорите, сключвани от „Профи Дом“ е две години, като това е свързано с разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост. С оглед желанието ни за удовлетворяване желанията на нашите клиенти, ние предлагаме сключване на договор за професионален домоуправител и за по-къси срокове. Следва да се уточни, че сключен с „Профи Дом“ договор може да се прекрати с 1-месечно предизвестие, като това не е свързано със заплащане на допълнителни неустойки.

За сключване на договор за професионален домоуправител с „Профи Дом“, Общото събрание на Вашата Етажна собственост е необходимо да избере едно или повече лица, които да бъдат оправомощени за това.

В случай, че обмисляте избор на професионален домоуправител за Вашата Етажна собственост, не се колебайте да се обърнете към „Профи Дом“.

Ние Ви гарантираме Коректност! Почтеност! Доверие!

Възникване на услугата “Професионален домоуправител”

Предимства и причини за ползване на професионален домоуправител

Основни задължения на професионалния домоуправител

Избор на професионален домоуправител

Сключване на договор с професионален домоуправител